22 Jun 2013

King Sunny Ade & His African Beats - Ori Mi Ja Funmi


King Sunny Ade - Suku Suku Bam Bam (Audio)


King Sunny Ade - Let Them Say (Audio)


King Sunny Ade & His African Beats - Dance Medley (Live on KEXP)


King Sunny Ade & His African Beats - Mori Keke Kan (Live on KEXP)


King Sunny Ade & His African Beats - Iyi Ti Odidere Ni (Live on KEXP)


King Sunny Ade & His African Beats - Me Le Se (Live on KEXP)


APIRORO


SE OBIRIN LAGBA


ALASE ORU 2


ALASE ORU 1